Изследователският доклад за пазара на глобалните комуникации и сътрудничество за 2022 г. предлага качествени и количествени прозрения относно темпа на растеж на индустрията, сегментирането на пазара, сътрудничеството по размер на пазара за комуникации и сътрудничество, търсенето и приходите. Текущите тенденции на пазара за комуникации и сътрудничество, които се очаква да повлияят на бъдещите перспективи на индустрията, са анализирани в доклада. Докладът допълнително проучва и оценява текущия пейзаж на непрекъснато променящия се бизнес сектор и настоящите и бъдещите ефекти на COVID-19 върху пазара.

Очаква се пазарът за унифицирани комуникации и сътрудничество да регистрира CAGR от над 27,8% през прогнозния период 2021-2026 г.

Поискайте примерно копие на този отчет:

https://www.marketinsightsreports.com/reports/01272569906/global-communications-collaboration-market-size-status-and-forecast-2021-2027/inquiry?Mode=Dcloe

Докладът представя конкурентната среда на пазара и съответния подробен анализ на основните доставчици/ключови играчи на пазара. Водещи компании на пазара за глобални комуникации и сътрудничество: Microsoft, NEC Corp, IBM, ALE, HOLLYCRM SOFTWARE, HPE, Cisco, Huawei, Unify, PanTerra Networks, Genesys, FuzeBox, Broadsoft, Mitel Networks, PGi, Avaya, Alcatel-Lucent, YunEasy, Simba, Wafer Systems, Hanyun Software, Huagai Tech, Damaka, Digium, Ericsson, Genband и др.

Новини от индустрията:

През април 2020 г. – Verizon Communications Inc. обяви придобиването на BlueJeans Network, платформа за видеоконференции и събития на корпоративно ниво. Придобиването ще задвижи завладяващото портфолио за обединени комуникации на Verizon. Платформата за срещи на BlueJeans ще бъде основно интегрирана с Unified Communications на Verizon като бизнес с услуги.

През януари 2020 г. – Comcast придоби Blueface – глобален доставчик на технологии, базиран в Дъблин, Ирландия, и пионер в решенията за обединени комуникации. Придобиването добавя собствената и напълно адаптивна облачно базирана гласова унифицирана комуникационна платформа на Blueface към портфолиото на Comcast Business от корпоративни решения, помагайки да се предостави на предприятията възможността да комуникират и да си сътрудничат безпроблемно и глобално.

Преглед на пазара:

Комуникации и сътрудничество Еволюция на пазара Технология, изисквания и анализ на бизнес растежа от 2022 до 2027 г.: Microsoft, NEC Corp, IBM, ALE, HOLLYCRM SOFTWARE, HPE, Cisco, Huawei – LOFI

Унифицираните комуникации обхващат широк набор от решения и инструменти, от които бизнесът се нуждае, за да комуникира и да си сътрудничи ефективно, комбинирани в едно унифицирано приложение. UC&C интегрира комуникационни инструменти като IP телефонни разговори, незабавни съобщения, глас, уеб конференции, аудио конференции и видео конференции, наред с други, за да взаимодействат заедно почти безпроблемно.

Регионални прозрения:

Усилията на операторите в Обединеното кралство да преустановят цифровите мрежови услуги с интегрирани услуги стимулират миграцията на оператори и клиенти към услуги за свързване по интернет протокол. Тази огромна промяна стимулира приемането на решения за бизнес комуникация от следващо поколение, като хоствани частни клонови централи (PBX) и UCaaS решения.

Глобален пазар за комуникации и сътрудничество, разделен по тип продукт и приложения:

Този отчет сегментира глобалния пазар на комуникации и сътрудничество на базата на следните типове:

МСП

Голяма компания

Въз основа на приложението глобалният пазар за комуникации и сътрудничество е сегментиран на:

Хибрид

В облак (само)

Регионален анализ за пазара на комуникации и сътрудничество:

Северна Америка (САЩ, Канада и Мексико) Европа (Германия, Франция, Обединеното кралство, Русия и Италия) Азиатско-тихоокеански регион (Китай, Япония, Корея, Индия и Югоизточна Азия) Южна Америка (Бразилия, Аржентина, Колумбия, и др.) Близкия изток и Африка (Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства, Египет, Нигерия и Южна Африка)

Влияние на доклада върху пазара на комуникации и сътрудничество: - Цялостна оценка на всички възможности и рискове на пазара на комуникации и сътрудничество. - Детайлното проучване на бизнес стратегиите за растеж на водещите играчи на пазара за комуникация и сътрудничество. - Заключително проучване относно графика за растеж на пазара за комуникации и сътрудничество за следващите години. – Задълбочено разбиране на двигателите, ограниченията и основните микропазари на комуникациите и пазара на сътрудничество. - Благоприятно впечатление в жизненоважни технологични и пазарни най-нови тенденции, поразителни на пазара за комуникации и сътрудничество.

Прегледайте описанието на отчета и съдържанието:

https://www.marketinsightsreports.com/reports/01272569906/global-communications-collaboration-market-size-status-and-forecast-2021-2027?Mode=Dcloe

Какви пазарни фактори са обяснени в доклада?

-Ключови стратегически развития: Проучването също така включва ключови стратегически развития на пазара, включващи научноизследователска и развойна дейност, пускане на нови продукти, сливания и придобивания, споразумения, сътрудничества, партньорства, съвместни предприятия и регионален растеж на основните конкуренти, работещи в пазар в световен и регионален мащаб.

-Ключови пазарни характеристики: Докладът оценява ключови пазарни характеристики, включително приходи, цена, капацитет, степен на използване на капацитета, бруто, производство, производствена норма, потребление, внос/износ, предлагане/търсене, разходи, пазарен дял, CAGR и бруто марж. Освен това проучването предлага цялостно проучване на ключовата пазарна динамика и най-новите им тенденции, заедно със съответните пазарни сегменти и подсегменти.

-Аналитични инструменти: Докладът за пазара на глобалните комуникации и сътрудничество включва прецизно проучени и оценени данни за ключовите играчи в индустрията и техния обхват на пазара чрез редица аналитични инструменти. Аналитични инструменти като анализ на петте сили на Портър, SWOT анализ, проучване на осъществимостта и анализ на възвращаемостта на инвестициите са използвани за анализиране на растежа на ключови играчи, работещи на пазара.

Изследването включва исторически данни от 2015 г. до 2021 г. и прогноза до 2027 г., което прави доклада безценен ресурс за ръководители в индустрията, маркетинг, продажби и продуктови мениджъри, консултанти, анализатори и заинтересовани страни, които търсят ключови данни за индустрията в лесно достъпни документи с ясно представяне. таблици и графики.

Накрая, Докладът за пазара на комуникации и сътрудничество е надеждният източник за получаване на пазарни проучвания, които експоненциално ще ускорят бизнеса ви. Докладът дава основни локални, икономически ситуации със стойност на артикула, предимство, лимит, производство, предлагане, търсене и скорост и цифра на развитие на пазара и т.н. Индустриален доклад „Ключова дума“ допълнително Въведете нова задача SWOT изследване, проучване на осъществимостта на спекулациите и проучване на връщането на предприятието.

Персонализиране на отчета: Този отчет може да бъде персонализиран според вашите нужди за допълнителни данни до 3 компании или държави или 40 часа анализатор.

Моля, свържете се с нашия екип по продажбите (sales@marketinsightsreports.com).

За нас:

MarketInsightsReports предоставя синдикирано пазарно проучване на вертикали, включително здравеопазване, информационни и комуникационни технологии (ИКТ), технологии и медии, химикали, материали, енергия, тежка промишленост и др. MarketInsightsReports предоставя глобално и регионално пазарно разузнаване, 360-градусов изглед на пазара, който включва статистически прогнози, конкурентна среда, подробно сегментиране, ключови тенденции и стратегически препоръки.

Свържете се с нас:

Ирфан Тамболи (мениджър продажби) – Доклади за анализ на пазара

Телефон: + 1704 266 3234 | +91-750-707-8687

sales@marketinsightsreports.com| irfan@marketinsightsreports.com

Tags:
  • колко струва новият телефон huawei