Докладът за изследване на пазара на веригата за доставки на блокчейн за 2021 г. представя цялостна оценка на пазара и съдържа информация, факти, исторически данни и пазарни данни, статистически подкрепени и валидирани от индустрията. Той също така съдържа прогнози, използвайки подходящ набор от допускания и методологии. Изследователският доклад предоставя анализи и прозрения въз основа на пазарни сегменти като география, приложения и индустрия. Докладът обхваща исторически данни преди COVID-19, въздействието на COVID-19 и въздействието след COVID-19 (Корона вирус) върху различни региони и големи държави и бъдещото развитие на индустрията е подчертано.

Размерът на глобалния пазар на веригата за доставки на блокчейн беше оценен на 93,16 милиона щатски долара през 2018 г. и се очаква да достигне 9 852,91 милиона щатски долара до 2027 г., нараствайки с CAGR от 80,2% от 2020 до 2027 г.

Поискайте примерно копие на този отчет:

https://www.marketinsightsreports.com/reports/12214364576/global-blockchain-supply-chain-market-development-strategy-pre-and-post-covid-19-by-corporate-strategy-analysis-landscape -type-application-and-leader-20-countries/survey?Mode=Angel

Докладът представя конкурентната среда на пазара и съответния подробен анализ на основните доставчици/ключови играчи на пазара. Водещи компании в глобалния пазар на веригата за доставки на блокчейн: Peer Ledger, Tibco Software, Transchain, Huawei, Vechain Foundation, Digital Treasury Corporation, Guardtime, Blockverify, Openxcell, Auxesis Group, Chainvine, Recordskeeper, SAP SE, BTL Group, Bitfury, Omnichain, Microsoft , IBM, AWS и др.

Преглед на пазара:

Блокчейн е запис на цифрова база данни или блокове от неизменни, валидирани транзакции. Блокчейн технологията действа като отворена книга, така че всяка транзакция в мрежата се записва и се предоставя на всички субекти или участници, участващи в мрежата, за преглед и проверка. Следователно блокчейн елиминира необходимостта от прехвърляне на информация между организации по пощата или други средства за комуникация. Блокчейнът централизира споделянето на информация в компаниите, като по този начин осигурява прозрачност на всички нива на управление на веригата за доставки. Силно техническият характер на блокчейн технологията ограничава нейната известност сред бизнеса. Независимо от това, с нарастващата осведоменост, пазарът на веригата за доставки на блокчейн се очаква да стане свидетел на новаторска и напреднала трансформация,

Глобален пазар на блокчейн верига за доставки, разделен по тип продукт и приложения:

Последни тенденции на пазара на веригата за доставки на блокчейн, бизнес Възможности и обхват от 2021 до 2027 г.: Peer Ledger, Tibco Software, Transchain, Huawei, Vechain Foundation

Този отчет сегментира глобалния пазар на веригата за доставки на блокчейн въз основа на следните типове:

Решения

Услуги

Въз основа на Приложение, глобалният пазар на веригата за доставки на блокчейн е сегментиран на:

Правила за плащане

Откриване на фалшификати

Интелигентни договори

Управление на риска и съответствието

Проследимост на продукта

Регионален анализ за пазара на веригата за доставки на блокчейн:

Северна Америка (САЩ, Канада и Мексико) Европа (Германия, Франция, Обединеното кралство, Русия и Италия) Азиатско-тихоокеански регион (Китай, Япония, Корея, Индия и Югоизточна Азия) Южна Америка (Бразилия, Аржентина, Колумбия, и др.) Близкия изток и Африка (Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства, Египет, Нигерия и Южна Африка)

Прегледайте описанието на отчета и съдържанието:

https://www.marketinsightsreports.com/reports/12214364576/global-blockchain-supply-chain-market-development-strategy-pre-and-post-covid-19-by-corporate-strategy-analysis-landscape -type-application-and-leader-20-countries?Mode=Angel

Докладвайте за влияние върху пазара на веригата за доставки на блокчейн: - Цялостна оценка на всички възможности и рискове на пазара на веригата за доставки на блокчейн. -Подробно проучване на бизнес стратегиите за растеж на водещите играчи на пазара на веригата за доставки на блокчейн. - Заключително проучване относно графика за растеж на пазара на веригата за доставки на блокчейн за следващите години. – Задълбочено разбиране на драйверите, ограниченията и основните микропазари на блокчейн веригата за доставки. - Благоприятно впечатление в жизненоважни технологични и пазарни най-нови тенденции, поразяващи пазара на веригата за доставки на блокчейн.

Какви пазарни фактори са обяснени в доклада?

-Ключови стратегически развития: Проучването също така включва ключови стратегически развития на пазара, включващи научноизследователска и развойна дейност, пускане на нови продукти, сливания и придобивания, споразумения, сътрудничества, партньорства, съвместни предприятия и регионален растеж на основните конкуренти, работещи в пазар в световен и регионален мащаб.

-Ключови пазарни характеристики: Докладът оценява ключови пазарни характеристики, включително приходи, цена, капацитет, степен на използване на капацитета, бруто, производство, производствена норма, потребление, внос/износ, предлагане/търсене, разходи, пазарен дял, CAGR и бруто марж. Освен това проучването предлага цялостно проучване на ключовата пазарна динамика и най-новите им тенденции, заедно със съответните пазарни сегменти и подсегменти.

-Аналитични инструменти: Докладът за глобалния пазар на веригата за доставки на блокчейн включва прецизно проучени и оценени данни на ключови играчи в индустрията и техния обхват на пазара с помощта на редица аналитични инструменти. Аналитични инструменти като анализ на петте сили на Портър, SWOT анализ, проучване на осъществимостта и анализ на възвращаемостта на инвестициите са използвани за анализиране на растежа на ключови играчи, работещи на пазара.

Персонализиране на отчета: Този отчет може да бъде персонализиран според вашите нужди за допълнителни данни до 3 компании или държави или 40 часа анализатор.

Моля, свържете се с нашия екип по продажбите (sales@marketinsightsreports.com).

За нас:

MarketInsightsReports предоставя синдикирано пазарно проучване на вертикали, включително здравеопазване, информационни и комуникационни технологии (ИКТ), технологии и медии, химикали, материали, енергия, тежка промишленост и др. MarketInsightsReports предоставя глобално и регионално пазарно разузнаване, 360-градусов изглед на пазара, който включва статистически прогнози, конкурентна среда, подробна сегментация, ключови тенденции и стратегически препоръки.

Свържете се с нас:

Ирфан Тамболи (мениджър продажби) – Доклади за анализ на пазара

Телефон: + 1704 266 3234 | +91-750-707-8687

sales@marketinsightsreports.com| irfan@marketinsightsreports.com

Tags:
  • колко струва новият телефон huawei