Výzkumná zpráva Blockchain Supply Chain Market 2021 představuje komplexní hodnocení trhu a obsahuje informace, fakta, historická data a tržní data statisticky podporovaná a ověřená průmyslem. Obsahuje také projekce využívající vhodný soubor předpokladů a metodik. Výzkumná zpráva poskytuje analýzy a poznatky založené na segmentech trhu, jako jsou geografické oblasti, aplikace a průmysl. Zpráva pokrývá historická data před COVID-19, dopad COVID-19 a post-COVID-19 (Coronavirus) na různé regiony a hlavní země a je zdůrazněn budoucí vývoj tohoto odvětví.

Velikost trhu globálního blockchainového dodavatelského řetězce byla v roce 2018 oceněna na 93,16 milionu USD a předpokládá se, že do roku 2027 dosáhne 9 852,91 milionu USD, přičemž v letech 2020 až 2027 poroste s CAGR 80,2 %.

Vyžádejte si vzorovou kopii tohoto přehledu:

https://www.marketinsightsreports.com/reports/12214364576/global-blockchain-supply-chain-market-development-strategy-pre-and-post-covid-19-by-corporate-strategy-analysis-landscape -type-application-and-leader-20-country/survey?Mode=Angel

Zpráva představuje konkurenční prostředí na trhu a odpovídající podrobnou analýzu hlavních prodejců/klíčových hráčů na trhu. Přední společnosti na globálním trhu blockchainového dodavatelského řetězce: Peer Ledger, Tibco Software, Transchain, Huawei, Vechain Foundation, Digital Treasury Corporation, Guardtime, Blockverify, Openxcell, Auxesis Group, Chainvine, Recordskeeper, SAP SE, BTL Group, Bitfury, Omnichain, Microsoft , IBM, AWS a další.

Přehled trhu:

Blockchain je záznam digitální databáze nebo bloky neměnných, ověřených transakcí. Technologie blockchain funguje jako otevřená účetní kniha, takže každá transakce v síti je zaznamenána a zpřístupněna všem subjektům nebo účastníkům zapojeným do sítě k zobrazení a ověření. Blockchain proto eliminuje potřebu přenášet informace mezi organizacemi poštou nebo jinými komunikačními prostředky. Blockchain centralizuje sdílení informací v rámci společností, čímž zajišťuje transparentnost na všech úrovních řízení dodavatelského řetězce. Vysoce technická povaha technologie blockchain omezuje její proslulost mezi podniky. Nicméně s rostoucím povědomím se očekává, že trh blockchainového dodavatelského řetězce bude svědkem inovativní a pokročilé transformace,

Rozdělení globálního trhu blockchainu s dodavatelským řetězcem podle typu produktu a aplikací:

Tento přehled segmentuje globální trh blockchainu s dodavatelským řetězcem na základě následujících typů:

Řešení

Služby

Na základě aplikace je globální trh blockchainového dodavatelského řetězce rozdělen na:

Pravidla plateb

Detekce padělků

Inteligentní smlouvy

Řízení rizik a dodržování předpisů

Vysledovatelnost produktu

Regionální analýza pro blockchainový trh dodavatelského řetězce:

Severní Amerika (Spojené státy americké, Kanada a Mexiko) Evropa (Německo, Francie, Spojené království, Rusko a Itálie) Asie a Tichomoří (Čína, Japonsko, Korea, Indie a jihovýchodní Asie) Jižní Amerika (Brazílie, Argentina, Kolumbie, atd.) Střední východ a Afrika (Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty, Egypt, Nigérie a Jižní Afrika)

Projděte si popis přehledu a obsah:

https://www.marketinsightsreports.com/reports/12214364576/global-blockchain-supply-chain-market-development-strategy-pre-and-post-covid-19-by-corporate-strategy-analysis-landscape -type-application-and-leader-20-country?Mode=Anděl

Zpráva o vlivu na blockchainový dodavatelský trh: – Komplexní posouzení všech příležitostí a rizik na trhu blockchainového dodavatelského řetězce. -Podrobná studie obchodních strategií pro růst předních hráčů na trhu blockchain Supply Chain. -Přesvědčující studie o grafu růstu blockchainového trhu dodavatelského řetězce pro nadcházející roky. – Hluboké pochopení motorů blockchain Supply Chain, omezení a hlavních mikrotrhů. -Příznivý dojem ze zásadních technologických a nejnovějších trendů na trhu, které zasahují trh blockchainu s dodavatelským řetězcem.

Jaké tržní faktory jsou v přehledu vysvětleny?

-Klíčový strategický vývoj: Studie také zahrnuje klíčový strategický vývoj trhu, včetně výzkumu a vývoje, uvedení nových produktů na trh, fúzí a akvizic, dohod, spolupráce, partnerství, společných podniků a regionálního růstu hlavních konkurentů působících v na globálním i regionálním trhu.

-Klíčové vlastnosti trhu: Zpráva hodnotila klíčové vlastnosti trhu včetně výnosů, ceny, kapacity, míry využití kapacity, hrubého, výroby, rychlosti výroby, spotřeby, importu/exportu, nabídky/poptávky, nákladů, podílu na trhu, CAGR a hrubého okraj. Studie navíc nabízí komplexní studii dynamiky klíčových trhů a jejich nejnovějších trendů spolu s relevantními tržními segmenty a podsegmenty.

-Analytické nástroje: Zpráva Global Blockchain Supply Chain Market obsahuje precizně prozkoumaná a vyhodnocená data klíčových hráčů v oboru a jejich působení na trhu pomocí řady analytických nástrojů. Analytické nástroje, jako je Porterova analýza pěti sil, SWOT analýza, studie proveditelnosti a analýza návratnosti investic, byly použity k analýze růstu klíčových hráčů působících na trhu.

Přizpůsobení přehledu: Tento přehled lze přizpůsobit vašim potřebám pro další údaje až o 3 společnostech nebo zemích nebo 40 analytických hodin.

Spojte se prosím s naším prodejním týmem ( sales@marketinsightsreports.com ).

O nás:

MarketInsightsReports poskytuje syndikovaný průzkum trhu v odvětvích včetně zdravotnictví, informačních a komunikačních technologií (ICT), technologií a médií, chemikálií, materiálů, energetiky, těžkého průmyslu atd. MarketInsightsReports poskytuje globální a regionální zpravodajské pokrytí trhu, 360stupňový pohled na trh, který zahrnuje statistické prognózy, konkurenční prostředí, podrobnou segmentaci, klíčové trendy a strategická doporučení.

Kontaktujte nás:

Irfan Tamboli (Manažer prodeje) – Zprávy o analýze trhu

Telefon: + 1704 266 3234 | +91-750-707-8687

prodej@marketinsightsreports.com| irfan@marketinsightsreports.com

Tagy:
  • kolik stojí nový telefon huawei